• VTEM Image Show

  ГНУЧКІСТЬ

 • VTEM Image Show

  КОМПЕТЕНТНІСТЬ

 • VTEM Image Show

  КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 • VTEM Image Show

  ПЕРЕКОНЛИВІСТЬ

 • VTEM Image Show

  ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

 • VTEM Image Show

  ТОЧНІСТЬ

 • VTEM Image Show

  ТУРБОТА

Інтелектуальна власність

На даний час права інтелектуальної власності в Україні поступово, але впевнено стають одним з найбільш вартісних елементів суспільного продукту, а відтак потребують дедалі досконалішого та професійного захисту.
Відповідно до українського законодавства, право інтелектуальної власності - це право фізичних та юридичних осіб на результати інтелектуальної діяльності або на інші об'єкти права інтелектуальної власності.
Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Я готовий надати консультації з питань охорони авторських і суміжних прав, знаків для товарів і послуг,  винаходів, промислових зразків, інших об’єктів інтелектуальної власності.

 •     усні та письмові консультації з питань охорони прав суб’єктів даної сфери права;
 •     супроводження і правова підтримка у реєстрації знака для товарів і послуг, торговельної марки та при поданні заявки на одержання патенту;
 •     здійснення комплексної експертизи і оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності;
 •     охорона прав на знаки для товарів і послуг;
 •     підготовка проектів і реєстрація ліцензійних договорів про передачу прав на знаки для товарів і послуг, промислові зразки, програмне забезпечення.